Kolejne nietypowe zadanie i kolejne, precyzyjne, wręcz chirurgiczne cięcie betonu! Pracujemy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu – na pierwszej linii frontu! Tu nie ma miejsca na pomyłki, bród czy hałas! Pełne skupienie i pewna ręka. 

Cięcie betonu posadzki

Chirurgiczne cięcie betonu w szpitalu.

Naszym zadaniem było wycięcie części posadzki i wykonanie przewiertów w sali operacyjnej pod montaż angiografu, czyli aparatury do wizualizacji wnętrza naczyń krwionośnych oraz organów ciała! 

Zadanie wykonaliśmy wzorowo! Taka praca naprawdę daje satysfakcję, w końcu też pośrednio niesiemy pomoc! Jest moc! 

Cięcie betonu i przewierty wykonane z chirurgiczną precyzją!

Precyzyjnie, profesjonalnie i bezpiecznie #SZEWIOR

SZEWIOR – Technika Diamentowa
+48 512 860 862 | oferta@szewior.com