Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników strony internetowej firmy SZEWIOR – Technika Diamentowa, dostępnego pod adresem www.szewior.com, zwanego dalej Serwisem.

 

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO), informujemy, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych, które może zbierać Serwis, jest firma SZEWIOR Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Polskiej Cerekwi (47-260). przy ul. Rynek 11/1, NIP: 7492092683, zwana dalej Administratorem.

  2. Celem Serwisu jest przedstawienie oferty i umożliwienie Użytkownikom wysłania zapytania o usługę, co realizowane jest przez formularze, przez które Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach wprowadzane na podstawie zgody wyrażonej przez nich samych.

  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania udzielenie odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie będzie możliwe.

  4. Przekazane przez Użytkownika dane przetwarzane są wyłącznie w celu wynikającym z funkcji wypełnionego przez Użytkownika formularza, jak np. zapytanie o ofertę, pytanie o ofertę i inne.

  5. Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż będzie wymagać tego określona czynność formularza, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jakkolwiek formularze Serwisu ograniczają się do wprowadzenia wyłącznie imienia i numeru telefonu, bądź adresu email w celu umożliwienia kontaktu z Użytkownikiem.

  6. Użytkownik, który wprowadził dane do formularza ma prawo do: wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie wprowadzonych danych osobowych w dowolnym momencie, jakkolwiek cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

  7. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

  8. Administrator zobowiązuje się do dopełnienia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

  9. Serwis wykorzystuje usługę Google Analytics, która gromadzi statystyki w celu optymalizacji ruchu Użytkowników. Serwis może wykorzystywać też inne usługi mające na celu jego optymalizację bądź funkcjonalność. Odbiorcami danych wprowadzonych przez Użytkownika mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  10. Korzystanie z Serwisu www.szewior.com związane jest z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, przez co należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają na przetwarzaniu (profilowaniu) na przekazanie Państwu treści marketingowych dostosowanych do Państwa preferencji. Podstawą tego typu działań ze strony Administratora jest jego prawnie uzasadniony interes, polegający na możliwości prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

SZEWIOR – TECHNIKA DIAMENTOWA

Polityka prywatności

Jeśli masz pytania odnośnie Twoich danych, prosimy o kontakt.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji funkcjonowania serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close